Jste zde

Domů » Vnitrozemí

Staré Pyli, 2. část

Ruiny hradu nad osadou Pyli

Třetí vrstva je tou největší částí zachráněných nástěnných maleb a její vznik se datuje do 16. století. Toto dílo pochází z dílny umělce Nikolaou, kterému jsou přisuzovány i nástěnné malby v kostele na ostrově Kalymnos.

Severozápadním směrem od kláštera, na kopci nad osadou Pyli, se vypíná hrad, který byl postaven v několika fázích. První kroky stavby začaly na konci 11. století a měly za cíl ochranu ostrova před tureckými nájezdníky a před piráty. Také se odtud dalo kontrolovat pobřeží Malé Asie.

Hlavní brána hradu byla pravděpodobně dílem nějakého úředníka byzantského státu z pozdního 11. století nebo začátku 12. století, poté, co Christodoulou opustil Pyli. Jeho majetek pak převzal stát.

Začalo se stavět technologií "skrytých cihel", tedy jakýmsi postupem stavby v příčném tvaru. Samotná stavba zřetelně odráží vliv johanitských rytířů, hrad má tři obranné zdi. Přední má obdélníkový tvar a navazuje na tvar hory, má 7 věží pro obranu hradu. Uvnitř si můžete prohlédnout dvě vodní nádrže, kam se sbírala dešťová voda.

Kostel svatého Jana Evangelisty (Theologos) se nachází severovýchodním směrem od hory v Palio Pyli, v jedné rokli jižně od kláštera Kastrianon, pochází z doby johanitských rytířů. Kostel má jedinou zastřešenou část s pravoúhlým objektem na jižní straně.

Kostel sv. Antonína se nachází jihovýchodně od osady. Je to jednolodní typ kostela z rytířských dob. Byl postaven s komorou, která má střechu a vstup na východ. Kostel se nachází 1,20 m pod úrovní přirozeného povrchu země a na vnitřní straně jsou umístěny hroby, které nebyly zakryté. Vnitřní oblouk kostela je vyzdoben nástěnnou malbou, jež představuje kázání z 16. století.

Kostel Asómati Taxiárches Gavriíl ke Miachaíl se nachází na jihozápadě osady v Palio Pyli a byl postaven ve třech etapách. První fáze, která se datuje do byzantského období, je spojena se stavbou východní části hlavní budovy, která měla komory. Je umístěna hlouběji, než je okolní přírodní povrch země. Byl sem vestavěn obětní stůl a dvě apsidy.

Druhá fáze proběhla v letech rytířství a kostel byl rozšířen západním směrem, byla přistavěna střecha a další přístavby. Ve třetí fázi byla dostavěna obdélníková antenava a plochá střecha. Na jižní vnější straně byly postaveny oblouky, které podepírají portikus. V antenavě byl nalezen jeden hrob, a je pravděpodobné, že se podobné hroby nalézaly i v hlavní části kostela.

Kostel měl dva vstupy směrem k západu a dvě obdélníková okna. Je bohatě zdoben a je zcela zakrytý. Interiér kostela pochází ze 14. až 16. století a je také bohatě vyzdoben. Má antenavu s nízkou plochou střechou.

Kostel St. Vasilios stojí na úpatí horské pevnosti a jde o malý jednokomorový kostel se střechou a s malým půlkruhovým půdorysem. Jediné světlo vniká dovnitř oknem na oblouku u vchodu na západní straně. Kostel pochází z doby rytířství. Nedávné opravy jej ovšem poněkud změnily.

Kostel St. Nikolas stojí asi 2 km jižně od Palio Pyli. Uvidíme vestavěný jednokomorový a krytý kostel. Velká část komory a západní stěny se zhroutila. V kostele byly nástěnné malby z 14. - 15. století.

Kostel St. Georgios objevíte na jižní části hory Dikaio na ostrově Kos. Je to malý kostel s klenutými okny, pochází pravděpodobné z Hippokratova období, ale celá řada změn proměnila jeho prapůvodní vzhled. Starověké mramorové kusy byly použity na ozdobu jeho zdí.

V této oblasti byly ještě nalezeny další dva malé, jednokomorové opuštěné kostely, totiž Sv. Paraskevi a Sv. Konstantinos, jejichž střechy a lomené štíty se ve výšce jednoho metru zbortily.

Geografie: 

Místo

Palio Pyli, ostrov Kos 36° 50' 21.2316" N, 27° 11' 11.8608" E
Location

Kos na Facebooku

Kos

25.06.2018 - 13:00

Clear skyNorthwest, Gentle breeze, 5.1 m/s27°C

0 mm srážek

Tlak: 1009.7 hPa

Marmári

25.06.2018 - 14:00

Clear skyNorthwest, Gentle breeze, 5.4 m/s26°C

0 mm srážek

Tlak: 1009.7 hPa

Kéfalos

25.06.2018 - 14:00

Clear skyNorthwest, Moderate breeze, 6.9 m/s24°C

0 mm srážek

Tlak: 1010.0 hPa

Předpověď počasí na yr.no.