Jste zde

Domů » Východní pobřeží

Středověká Chora, 1. část

Kos - středověká Chora

Podle historických pramenů v časech středověkého města Chora na řeckém ostrově Kos žili převážně Židé a řečtí ortodoxní křesťané.

Nic neobvyklého nebylo, že místní, dobře si žijící turecké a řecké rodiny, žily v Choře za hradbami v oblasti pomerančovníkových hájů, nebo se věnovali obchodům v přístavu.

Vnější město bylo rozděleno do "okresů", které odpovídaly rozdělení obyvatelstva na křesťany, židy a muslimy. Takovéto rozdělení ostrova podle obyvatel zůstalo téměř až do konce 19. století.

Chora je v Řecku, a zejména na řeckých ostrovech, hovorový termín pro centrální město v převážně zemědělské oblasti. Obvykle se nachází na nejvýše položeném místě a v běžné řeči se často používá místo oficiálního názvu. Přístav Chory se zase většinou nazývá "Skala".

V tomto případě platí označení Chora pro hlavní město Kos. Jeho opevnění se začalo budovat v posledních desetiletích 14. století za vlády velmistra Řádu rytířů, svatého Jana Jeruzalémského, kdy bylo nutno chránit město před útoky vojsk sultána Bajezida I..

Opevnění bylo dokončeno v roce 1500 širokým obranným vodním příkopem za velitele Costanza Opertiho. Příkop byl široký 16 m a končil na jižní straně (nyní Hippokratova cesta). Na severní straně bylo jezero, které je popsáno v oficiálních dokumentech z rytířských dob.

Hradba je jednou z nejjednodušších a nejstarších příkladů obranné architektury rytířů na Dodekanských ostrovech. Části hradeb se dochovaly, ale jinak se tu rozprostírá archeologická lokalita antické agory. Pevnost byla posílena baštami s téměř pravoúhlým jižním, jihozápadním a severovýchodním rohem. Severovýchodní strana se ovšem nedochovala.

Nacházelo se tam sídlo velitele, které ovšem bylo zničené při zemětřesení v roce 1926. Velké části jižní strany hradeb jsou dnes obnoveny a můžete tady spatřit dvě malé věže. I na severní straně se dochovala pouze malá část, nábřeží s Hippokratovým platanem a s protějším vchodem do pevnosti Neratzia - dnes ulice Finikon.

Východní strana byla zničena, ale na západní straně narazíte na bránu Forou. Celkově zde bývalo pět bran, mj. brána k moři na východě, která již bohužel neexistuje, a dvě další brány na sever. První se otevírá ve směru k moři a druhá brána směřuje k pevnosti Neratzia.

Brána Forou je monumentální vstup na východní stranu městských hradeb ve městě Kos. Byla postavena ze starého kamenného zdiva na ochranu města a měla tvar půlkruhového oblouku.

Místo

Pevnost Neratzia, město Kos 36° 53' 44.808" N, 27° 17' 26.7864" E
Location