Jste zde

Domů » Východní pobřeží

Středověká Chora, 2. část

Pozůstatky Chory ve městě Kos
Autor: TJOwens

Východo - západní brána se nachází na východním konci jižního opevnění směrem k moři. Stojí na nábřeží u vchodu v centrální poloze a s největší pravděpodobností byla využívána k nouzovému vstupu.

Byl tu umístěn emblém velmistra Maltézského řádu, Juana Fernandeze de Heredia (1376 - 1396), kdy býval velitelem Rytířů na ostrově Kos Schlegelhotz (1386 - 1412). Na nejvyšším podlaží pak Turci vybudovali další přístavby. Ty se skládaly z řady podlouhlých otvorů a z malých oblouků.

Rytířský dům guvernéra Francesca Sanse

Rezidence se nachází na Akti Miaouli, uprostřed kruhových hradeb středověkého města. Je to jediná světská stavba rytířského období ostrova Kos, postavená v roce 1514 za vlády guvernéra Sanse.

Původně byl hlavní vchod umístěn na západní straně (dnešní ulice Mesologgiou). Během turecké nadvlády nad ostrovem byla budova používána jako kavárna a byla tu dvě okna na východní straně (do ulice Akti Miaouli), umístěná symetricky s okny na západní straně.

Přestavba východní strany se uskutečnila za italského panování. Došlo k přestavbě byzantské části, která se začala využívat jako archeologická knihovna a výstavní prostory. Byly sem umístěny např. sochy, římsy a různé archeologické materiály.

Přímo u jižního vchodu západní straně je erb se jménem velmistra Řádu rytířů svatého Jana Fabrizia Del Carretto a erb guvernéra (komentori) Francesca Sanse s datem 1514.

Chrám sv. Jana Křtitele (Jan Naukliros)

Tato stavba patřila k druhu chrámů s jednou místností, se třídílným vnějším obloukem a se západním a jižním vchodem. Chrám byl postaven v 15. století a byl zasvěcen sv. Janovi, patronovi zdejších rytířů.

Počátkem 19. století představoval metropolitní chrám města Chora, ještě předtím jím byl ale kostel sv. Mikuláše. V polovině 19. století byl vybrán veřejností Anastasio Platanista jako vedoucí údržby a oprav, protože chrám se po zemětřesení v roce 1861 ocitl doslova v troskách.

Zdálo se, že opravy, které Platanista započal, nebudou snad nikdy dokončeny. Bezprostředně po zemětřesení se začalo na Choře i s vykopávkami. Byly odstraněny ruiny asi 400 domů a tři z devíti kostelů byly strženy. S vykopávkami v oblasti Chory začala italská archeologická mise, která potvrdila, že byla postavena nad svatyní bohyně Afrodity.

V červnu 1943 bylo rozhodnuto o přesunu svatyně do severozápadní části Chory. Ve své době byla takovéto akce považována za důležitý technický úkol. Při její opětovné stavbě byly na boční zdi a komory použity ploché kameny z Kefalosu.

Emmanuel Karpathion, biskup ostrova Kos, zasvětil v roce 1947 tento kostel novému patronovi, mučedníkovi Janovi z Nauklira. Poté, co tento biskup kandidoval na starostu města, zasloužil se o pojmenování jedné z místních ulic vedoucích ke kostelu názvem ulice Nauklirou.

Místo

Akti Miaouli, město Kos 36° 53' 44.8044" N, 27° 17' 27.5748" E
Location