Jste zde

Domů » Východní pobřeží

Město Kos a naleziště, 2. část

Město Kos - archeologické naleziště
Autor: Paradasos

Na 17 zrestaurovaných sloupů antické sportovní haly gymnasion je skutečně impozantní pohled. Uprostřed byla nádrž na vodu, kde se sportovci mohli umýt a ze stejného důvodu byly vybudovány i západní lázně.

10,5 m široká zpevněná cesta (Decumanus Maximus), široké schodiště pro místní občany a arkády pak rozdělovaly město Kos nad druhou ulicí "Cardo". Stávalo tu po obou stranách ulice mnoho římských staveb a pod ulicemi fungoval velmi složitý systém kanalizace a odvodňování.

Na východní straně "Carda" stávaly budovy ze 3. století. Když byly tyto budovy objeveny, domnívali se archeologové nejprve, že se jednalo o svatyni nymf, ale později se ukázalo, že to bylo luxusní zařízení pro veřejnost.

Severně od Decumanu bylo odkryto také mnoho různých starověkých ruin, včetně mozaikového domu bohyně Európy. Vlevo od nádvoří byla v malém sálu nalezena mozaiková podlaha ze 3. století. Výjev ukazuje nahou Európu jak drží za krk a šíji býka.

Bylo zde objeveno mnoho sloupů s různými vyobrazenými náměty, včetně Asklépia, bohyň Artemis a Hygieia, které lze dodnes obdivovat v archeologickém muzeu. Naproti sportovní hale je dobře zachovalý římský odeon, postavený ve 2. století.

Konkávní vchod se skládá z devíti mramorových řad, z odpočívadla a z dalších pěti řad z granitu. Nízká mramorová stanoviště byla určena "důstojným" občanům, zatímco ta větší, kamenná, byla pro zbytek publika. Dalšími odděleními byly podlaha forbíny, křídla a orchestřiště.

Střední zóna

Za nejdůležitější vykopávky centrální zóny je plným právem považováno Caso Romana vpravo od ulice Grigoriou V ze 3. století. Římské vily tu byly postaveny nad ruinami helénských domů a byly zde objeveny i krásné mozaikové podlahy.

Vily jsou postaveny v pompejském stylu, sestávají z 36 pokojů a tří vstupních hal, a z vnitřního nádvoří, kde je uprostřed malá zdobná fontána. Na ochozu prvního atria je kašna, kde kdysi stávala malá Asklépiova socha a ve vedlejší místnosti jsou k vidění mořští živočichové na mozaikové podlaze. Ta je nyní ovšem umístěna v muzeu.

V druhém atriu jsou stěny pokryté mramorem a podlaha je ozdobena mozaikou s delfíny a s jednou mořskou nymfou na mořském koníkovi u fontány. Třetí atrium je největší a bývá také označováno jako "rodiaki stoa".

Všechny místnosti se chlubí mozaikami a nástěnnými malbami. Ruiny centrálních lázní vně Casa Romany a ruiny Dionýsova oltáře se nacházejí severovýchodně odtud. Chrám z 2. století byl postaven z bílého a z šedomodrého mramoru.

Pozůstatky Casa Romany
Autor: Paradasos
Pozůstatky Dionýsova chrámu
Autor: Paradasos

Místo

Vykopávky u ulice Grigoriou V, město Kos 36° 53' 22.686" N, 27° 17' 4.8192" E
Location